”Det är ni småföretagare som skapar de nya jobben och anställa. För mig är arbetsgivaravgiften en prioriterad fråga. Jag tror även att vi ska gå vidare med sänkt restaurangmoms”, det sa Maud Olofsson på Företagarförbundets årsstämma i Stockholm den 24 april . Hon vill också bredda RUT-avdraget och fortsätta arbetet med regelförenklingar. – Regeringen har spurtat i slutet av mandatperioden vad gäller viktiga åtgärder som underlättar i småföretagarnas vardag. Men trots det finns det mycket att göra, inte minst måste arbetsgivaravgiften sänkas, det är den viktigaste frågan för landets småföretagare, säger Camilla Littorin, Förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Hederspris till Ölandsföretagare

Årets hederspris, Kläppen, gick till Ölandsföretagaren Anders Nilsson. Anders har genom sin enträgna kamp vunnit mot staten och Naturvårdsverket och fått till stånd en ändring av miljösanktionsavgiften då den slår orimligt hårt mot små företag. Anders kamp för regelförändring resulterade i att regeringen i maj 2008 sänkte den kritiserade miljösanktionsavgiften till 10 000 kronor och införde en straffsanktion för de företag som inte anmäler sig till Naturvårdsverkets register.

Ny Förbundsordförande

Mats Assarsson, försäkringsmäklare från Helsingborg blir ny Förbundsordförande i FöretagarFörbundet. Mats har suttit i förbundets styrelse sedan 2002 med ett års uppehåll mellan 2008 och 2009. Per Lidström avgår som förbundsordförande, en post han har suttit på sedan 2005.

– Det är ett hedersvärt uppdrag jag har fått men som också innebär ett stort ansvar. För mig som småföretagare och förbundsordförande är arbetsgivaravgiften, sjuklöneansvaret och trygghetssystemen prioriterade frågor för ett ännu bättre företagsklimat, säger Mats Assarsson, nyvald Förbundsordförande i FöretagarFörbundet.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.