Lägsta antalet konkurser på fyra år

konkursnotis

Men än har vi inte sett effekterna av Pandemin när stöden klingar av och lån skall betalas tillbaka.

UCs sammanställning för helåret 2021 visade på de lägsta konkurssiffrorna på fyra år. Totalt sett så minskade antalet konkurser med 14 procent. Trenden tycks hålla i sig även för starten av 2022. Under januari har konkurserna minskat med 22 procent och 8 av tio branscher har klarat sig med färre antalet konkurser jämfört med föregående år i januari.

trots positiv trend är framtiden osäker

Trots en optimistisk start på året tornar orosmolnen upp sig till följd av fortsatt osäkerhet på marknaden, inte minst globalt, menar Richard Damberg som är ekonom på UC.

– Orosmolnen på den ekonomiska himlen är flera. Den stigande inflationen kommer att trycka upp räntorna efter en mycket lång tid av låga räntor. Temporärt höga elpriser kommer att följas av högre osäkerhet kring bolåneräntornas utveckling och hushållen var också mer pessimistiska i konjunkturinstitutets senaste undersökning än under 2021. Det kan minska hushållens konsumtion vilket påverkar småföretagen negativt. Samtidigt som många småföretag står inför att återbetala pandemistöden. Det kommer att drabba de som inte kan spara i ladorna när restriktionerna släpper, säger Richard Damberg.

Topp 3 (Lånen som minskat mest i antal konkurser under 2021 jämfört med 2020)

  • Norrbottens län -43%
  • Halland -24%
  • Värmland -22%

Länen som ökat mest i antal konkurser mellan 2020 till 2021

  • Västernorrlands län +9%
  • Gotland +7%
  • Kronoberg +6%

Se hur utvecklingen av konkurser ser ut i din kommun här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr