Företagare är mer benägna att deltidsarbeta som pensionärer än anställda

Elderly woman putting money to piggy bank. Growth chart. Pension

I en ny undersökning av Swedbank uppger varannan egenföretagare mellan 55 och 65 år att de vill arbeta deltid efter pension. Endast var fjärde anställd vill fortsätta jobba efter efter pensionen.

Att kombinera livet som pensionär med arbete är det betydligt fler företagare som kan tänka sig än anställda. Medan drygt varannan egenföretagare över 55 år planerar att fortsätta arbeta deltid efter att de gått i pension uppger endast en fjärdedel av de anställda samma svar. Samtidigt svarade fyra av tio anställda att de vill gå i heltidspension. Motsvarande andel bland företagare är en av tio.

– Det kan finnas flera förklaringar till detta. En är att företagare trivs mer med sitt arbete men även att de har större möjlighet att påverka hur mycket och när de arbetar. Att äldre anställda upplever sig bli åsidosatta kan bidra till att anställda i högre – Det kan finnas flera förklaringar till detta. En är att företagare trivs mer med sitt arbete men även att de har större möjlighet att påverka hur mycket och när de arbetar. Att äldre anställda upplever sig bli åsidosatta kan bidra till att anställda i högre grad än företagare väljer att gå i heltidspension. Däremot verkar inte sämre ekonomi vara ett skäl för egenföretagare arbetar vidare, säger Jörgen Kennemar senioranalytiker på Swedbank

Företagare är mindre oroliga för sin ekonomi

Det är mindre vanligt att egenföretagare är oroliga för att pensionen inte ska räcka till. Var tredje företagare uppger sig vara oroliga jämfört med varannan anställd. Även förväntningarna om köpkraften som pensionär skiljer sig åt. Drygt sex av tio företagare räknar med att de kommer ha råd med saker som de tänker göra som pensionär medan fyra av tio anställda gav samma svar.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr