Konjunkturen i Sverige bromsar in!

BNP i Sverige minskade oväntat i kvartal två. Samtidigt som sysselsättningen minskade för andra kvartalet på rad. Båda är indikatorer på att konjunkturen bromsar in enligt konjunkturinstitutet.

Utsikterna för Sveriges ekonomi ser sämre ut idag jämfört med i juni före semesterperioden. Det beror på att tillverkningsindustrin pekar på att exportorderingången minskar. Till detta läggs hotet om Brexit, det internationella handelskriget och konflikterna i Mellanöstern.

Inte tvärnit men en inbromsning som känns.
Konjunkturinstitutet bedömer ändå att högkonjunkturen består året ut, men att den därefter ebbar gradvis ut under nästa år.

Läs mer på konjunkturinstitutets sajt

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar