Låt alla skatter vara transparenta

pengar sedlar

De dolda skatterna är raka motsatsen till den sort som kan hittas i kistor i gamla skeppsvrak. Istället används de av staten för att komma åt våra pengar, utan att vi ska lägga märke till det. I en undersökning från Svenskt näringsliv (2015) underskattade hela 94 procent av de svarande hur mycket skatt de faktiskt betalar. Skriver Agnes Karnatz i NWT

De flesta löntagare tror idag att skatten de betalar ligger på omkring 30 procent. Är de höginkomsttagare så tillkommer statlig inkomstskatt och värnskatt. Arbetsgivaravgift är för löntagare inget okänt begrepp men väldigt många har dålig koll på vad de genom denna faktiskt kommer att betala i skatt. Runt 50 procent för de med inkomst under drygt 42.000 kr per månad och över 60 procent för de som tjänar mer.

Arbetsgivaravgiften borde skrivas ut på lönespecifikationen så att alla kan klart och tydligt se vad de bidrar med till statskassan. För att detta skall fungera så behöver små justeringar göras i lönesystem och lönehantering, men det är en liten åtgärd för större upplysning för löntagarna.

Läs mer om dolda skatter här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr