INKOMPLETT LÄNK Småföretagarna vill inte nyanställa: halvera arbetsgivaravgiften

[one_half]

En ny undersökning från FöretagarFörbundet visar att andelen småföretagare som kan tänka sig att nyanställa sjunker. Samtidigt uppger 75 procent av de tillfrågade att en sänkning av arbetsgivaravgiften starkt skulle påverka deras vilja att anställa. FöretagarFörbundet anser att regeringen nu måste halvera arbetsgivaravgiften på lönesummor upp till en miljon kronor.

– Regeringen måste stimulera efterfrågan på arbetskraft hos företagen, och inte bara utbudet. Det senaste jobbskatteavdraget är självklart positivt för löntagaren, men kostnaden för att anställa är densamma som förut, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.

I undersökningen uppger endast 43 procent av småföretagarna att de kan tänka sig att anställa inom en treårsperiod. För två år sedan var andelen 51 procent.

FöretagarFörbundet föreslår ett rejält grundavdrag på halva arbetsgivaravgiften på lönesummor upp till en miljon kronor. För storföretagen är detta bara kaffepengar, men för småföretagen med 0-9 anställda, kan det vara skillnaden mellan liv och död. En sänkning innebär att man har råd att behålla personal och möjlighet att nyanställa. Det gynnar också nyföretagandet.

[/one_half]

[one_half_last]

– Vi vet att det är kristider och att budgeten är begränsad. Man att införa ett grundavdrag i arbetsgivaravgiften för de minsta företagen är troligtvis det som skulle rädda och skapa mest jobb i Sverige i dag. Vårt förslag skulle motsvara mindre än hälften av de 38 miljarder som regeringen gett och utlovat i ”resursförstärkning” till kommunerna de senaste åren, säger Per Lidström, ordförande i FöretagarFörbundet.

Mer information:

  • Undersökningen ”Småföretagarna och jobben” genomfördes den 26 augusti till 2 september 2009 och 1537 småföretagare svarade på enkäten.
  • Rapporten ”Sänkt arbetsgivaravgift är möjlig! – så sänker vi en dold och skadlig skatt” kan laddas ner från www.ff.se. FöretagarFörbundets förslag skulle motsvara mindre än hälften av de 38 miljarder som regeringen gett och utlovat i ”resursförstärkning” till kommunerna de senaste åren.

Kontakt

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet
Tel: 070-553 66 70
e-post: camilla.littorin@ff.se

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr