Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.

FöretagarFörbundet har fått detta ärende på remiss.

Hämta remissen som PDF

 

FöretagarFörbundet anser att utredningens förslag sammantaget kommer att leda till att privata aktiebolag får lägre administrativa kostnader samtidigt som det blir enklare att driva företag i aktiebolagsform. FöretagarFörbundet ställer sig bakom de förslag till förenklingar och förtydliganden utredningen föreslår, med vissa reservationer som redovisas nedan.

 

FöretagarFörbundet ansluter sig till Urban Engerstedts särskilda yttrande angående reglerna för tvångslikvidation på grund av kapitalbrist.
Utredningen väljer att avstå från att komma med konkreta förslag till reformering av reglerna för tvångslikvidation på grund av kapitalbrist. I dag innebär reglerna om tvångslikvidation en betydande risk för enskilda företagares privatekonomi.

 

Utöver de skäl som Engerstedt framför i sitt särskilda yttrande vill vi peka på den risk för missbruk som reglerna i dag leder till. Vissa advokatfirmor har satt i system att kräva f.d. styrelseledamöter på pengar, ofta efter många år. Detta sker i vissa fall trots att kontrollbalansräkning upprättats.

 

FöretagarFörbundet anser att reglerna ska avskaffas snarast möjligt.

 

FöretagarFörbundet anser att en mer utförlig diskussion av målvaktsproblematik kring förenklade likvidationsregler hade varit önskvärd
FöretagarFörbundet anser att en mer omfattande diskussion kring eventuella risker med användning av s.k. målvakter hade varit önskvärd när det gäller införandet av ett förenklat likvidationsförfarande.

 

Risken för missbruk av ett förenklat likvidationsförfarande likt det utredningen föreslår torde vara störst när de föreslagna reglerna för personligt ansvar kringgås, vilket kan ske genom användande av s.k. målvakter. Det gäller särskilt som utredningen också föreslår att bosättningskravet ska avskaffas och enbart en delgivningsbar person i Sverige ska krävas.

 

FöretagarFörbundet vill se en något längre tidsfrist för anmälan från okända borgenärer vid likvidation
FöretagarFörbundet anser också att tre eller fyra månader är en lämpligare tidsfrist för anmälan från okända borgenärer vid frivillig icke-förenklad likvidation, snarare än de två månader utredningen föreslår. Även om möjligheterna till informationsinhämtning blivit bättre på grund av den tekniska utvecklingen är fortfarande små företags möjligheter till informationsinhämtning och bearbetning begränsade av icke-tekniska faktorer. Förbundet anser därför att något längre tidsfrist än vad utredningen föreslår är motiverad.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr