Trygghet_framsida-1253269402749Regeringen presenterade den 18 september 2009 en rad förslag kring hur företagares sociala trygghet kan stärkas. Förslagen har sin grund i den utredning som presenterades under 2008, “Trygghetssystemen för företagare”.

I denna kortrapport sammanfattar vi och kommenterar de förslag Regeringen nu kommit med, och jämför samtidigt utredningens och Regeringens förslag för att se hur de skiljer sig åt. FöretagarFörbundet sätter också betyg på de individuella förslagen.

Sammantaget anser vi att de totalt tio förslagen är mycket välkomna. De innebär bland annat att det blir lättare att få ut A-kassa utan att behöva likvidera sitt företag, att den som provar företagande under ett uppbyggnadsskede får behålla sin trygghet från sitt tidigare jobb under längre tid och att reglerna för föräldrapenning inte längre ska räkna med att företagare jobbar sju dagar i veckan.
En mycket viktig nyhet för både anställda och företagare i små företag är också att förslaget innehåller ett högkostnadsskydd i sjukförsäkringen.

Läs rapporten

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.