Sänkt arbetsgivaravgift är möjlig!

2009_09_Arbetsgivaravgift_v10_framsida-1253259355044En ny undersökning från FöretagarFörbundet visar att andelen småföretagare som kan tänka sig att nyanställa sjunker. Samtidigt uppger 75 procent av de tillfrågade att en sänkning av arbetsgivaravgiften starkt skulle påverka deras vilja att anställa. FöretagarFörbundet anser att regeringen nu måste halvera arbetsgivaravgiften på lönesummor upp till en miljon kronor.

– Regeringen måste stimulera efterfrågan på arbetskraft hos företagen, och inte bara utbudet. Det senaste jobbskatteavdraget är självklart positivt för löntagaren, men kostnaden för att anställa är densamma som förut, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.

I undersökningen uppger endast 43 procent av småföretagarna att de kan tänka sig att anställa inom en treårsperiod. För två år sedan var andelen 51 procent.

FöretagarFörbundet föreslår ett rejält grundavdrag på halva arbetsgivaravgiften på lönesummor upp till en miljon kronor. För storföretagen är detta bara kaffepengar, men för småföretagen med 0-9 anställda, kan det vara skillnaden mellan liv och död.

Läs rapporten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr