Bra och efterlängtat reformpaket!

[one_half]

FöretagarFörbundet anser att dagens utspel från Regeringen om att stärka företagares sociala trygghet är riktigt bra för Sveriges småföretagare.

– ”Reformpaketet är ett stort steg i rätt riktning. Nu väntar vi på besluten!” säger Per Lidström, ordförande i FöretagarFörbundet.

– ”De åtgärder som Regeringen nu föreslår kommer att göra livet lite lättare för de flesta småföretagare. Det handlar om en anpassning av systemen så att de blir mer lika de trygghetssystem som gäller för anställda. De senaste åren har Regeringen lagt det mesta av sitt krut på att få in fler på arbetsmarknaden. Situationen för den som driver eget, har lätt hamnat lite i skymundan. Därför känns det bra att man nu kommer med så många konkreta förslag.”, kommenterar Camilla Littorin, Förbundssekreterare i FöretagarFörbundet.

De totalt tio förslagen innebär bland annat att den som provar företagande under en längre tid under ett uppbyggnadsskede får behålla sin trygghet från sin tidigare anställning, att det blir bättre möjligheter till a-kassa för företagare och att reglerna för föräldrapenning inte längre ska räkna med att företagare jobbar sju dagar i veckan.

En viktig tidsperiod i företagandet är övergången från anställning till eget företagande och här kommer flera förslag. Under en övergångstid ska trygghetssystemet vara förankrat i den tidigare anställningens villkor.

[/one_half]

[one_half_last]

– ”Det är bra förslag men vi hade gärna sett en övergångstid om tre år då det tar tid att bygga upp nya företag, inte minst på grund av bristen på kapital. Att utveckla A-kassan för företagare så att det räcker med att lägga verksamheten i malpåse istället för att lägga ner, är bra. Annars är det risk för både kapitalförstöring och förlorade sysselsättningstillfällen.”, kommenterar Per Lidström, ordförande i FöretagarFörbundet.

En mycket viktig nyhet för både anställda och företagare i små företag är också att förslaget innehåller ett högkostnadsskydd i sjukförsäkringen.

– ”För ett företag med en eller två anställda innebär det alltid en stor påfrestning om någon blir sjuk under en längre tid. Det högkostnadsskydd som föreslås minskar risken. Men erfarenheten visar att enkla regler är bäst och i detta fall borde man ta bort 14-dagarsperioden istället. Åtminstone för företag med under tio anställda. Det skulle ge bättre effekt på viljan att anställa”, avslutar Camilla Littorin.

– ”Vi utgår ifrån att regeringen nu anpassar förslagen så att de fungerar oavsett företagsform. Nästa reformpaket måste också handla om att utveckla företagandet och skapa fler arbetstillfällen. Det brådskar!” avslutar Per Lidström.

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr