Inga satsningar på jobbskapande i vårändringsbudgeten

Broken piggy bank with money on table against dark background

Tisdagen den 19 april stegade finansminister Mikael Damberg in i riksdagen med sin första budget. Där tonvikten lades vid Ukraina, försvaret och den förväntade flyktingtillströmningen. Energi och klimat fick också visst reformutrymme, samt vänsterpartiets triumf med ett extra bostadstillägg till pensionärer med start i augusti.

Småföretagen nämndes inte i budgetten trots att 4 av 5 nya jobb skapas i dessa. Avsaknaden av jobbpolitik var tydlig och samtidigt förvånande, även om ett fortsatt stöd för höga sjuklönekostnader för företagen låg med i budget.

I debatten som följde var det endast en debattör, Martin Ådahl (C) som nämnde jobbskapande och småföretagande. Övriga partier lyfte delvis upp arbetslösheten som ett samhällsproblem som behöver tas på allvar. Det pågår en dragkamp mellan regering och oppositionen om Sverige skall mäta arbetslöshet eller sysselsättningsgrad. Mäter vi andel arbetslösa så ligger Sverige bland de sämsta i EU tillsammans med Grekland, Italien och Spanien. Väljer man som regeringen att mäta sysselsättningsgrad, där alla som har någon form av sysselsättning, som utbildning, arbetsmarknadsstöd eller liknande så har vi en hög sysselsättningsgrad, bland de högsta i EU. Skillnaden ligger i att med hög arbetslöshet så är det färre som bidrar med skattekronor och därmed krävs på högre skatt för att försörja de som saknar betalt arbete.

Budgetten i siffror

De största budgetområden är
Ökade kostnader för boende och ersättningar 9,8 miljarder kronor
Garantitillägg för pensionärer med låga inkomster 4,2
Ytterligare medel till klimatbonusen 3,9
Förstärkning av det militära försvaret 2,0 miljarder kronor

här är de posterna i regeringens vårändringsbudget 2022

förstärkning av försvaret
Förstärkning av det militära försvaret 2,0 miljarder kronor
Förstärkning av det civila försvaret 0,8

stöd till Ukraina och flyktingmottagande
Stöd till Ukraina 1,1, varav 205 miljoner kronor går till militär utrustning.
Ökade kostnader för boende och ersättningar 9,8
Extra stöd till kommuner som tar emot ”många flyktingar” 0,5
Tillskott till civilsamhället och övrigt åtgärder för ett ordnat flyktingmottagande 0,2

lindra konsekvenser av kriget för hushåll och företag
Elpriskompensation för södra och mellersta Sverige 0,9
Tillfälligt höjt bostadsbidrag för barnfamiljer 0,5
Stöd till jordbruket 0,7

bryta segregationen, ”driva på klimatomställningen och ta tillbaka den demokratiska kontrollen av välfärden”
Främja etableringsjobb 0,1
Ytterligare medel till klimatbonusen 3,9
Förstärkt miljökompensation för godstransporter på järnväg 0,7, vilket kan jämföras med att regeringen lägger 0,1 miljarder på stöd till lokala flygplatser.
Garantitillägg för pensionärer med låga inkomster 4,2
Fler vårdplatser i sjukvården 0,5
Vad gäller att ta ”tillbaka den demokratiska kontrollen av välfärden”, nämns inga särskilda budgetposter.

fortsatt hantering av pandemin
Ytterligare medel för vaccinering 1,2
Ökade kostnader för höga sjuklönekostnader 5,8
Ökade kostnader för tillfällig föräldrapenning och graviditetspenning 1,1
Övriga åtgärder för hantering av pandemin 0,1

Läs mer om vårändringsbudgeten här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr