1,8 miljoner människor försörjer sig på bidrag eller lån

Broken piggy bank with money on table against dark background

Den svenska välfärden är beroende av skatteintäkter. Hur bra välfärden utvecklas beror på antalet svenskar som betalar skatt och nivå på skattetrycket. Att så pass stor andel av den arbetsföra befolkningen som 1,8 miljoner inte försörjer sig på arbete leder till ett av Världens högsta skattetryck. Därför är jobbskapande helt central i den svenska utvecklingen, utan jobbskapande så har regeringen att välja på att försämra välfärden eller höja skatterna.

I rapporten från entreprenörsskapsforum (NÄR BLIR UTRIKES FÖDDA SJÄLVFÖRSÖRJANDE?) av Johan P Larsson och Johan Eklund så kommer författarna fram till att 1,8 miljoner människor inte försörjer sig på eget arbete. I dessa ingår 500 000 studerande, men även dessa försörjer sig ju inte på arbete enligt författarna.

– Det måste löna sig att arbeta. Därför bör det skapas ett respektavstånd mellan lön och bidrag. Det är inte hållbart att så många individer lever på andra. Titta bara på vårt pensionssystem som av allt att döma kommer belastas hårt framgent just för att alldeles för många inte är ekonomiskt produktiva i samhället. Om självförsörjningsgraden fortsätter att falla hotas på sikt den svenska välfärdsmodellen, säger Johan Eklund till Tidningen Näringslivet

Eftersom 4 av 5 jobb skapas i små eller medelstora företag så måste regering och riksdag inse att jobbskapande börjar med att skapa incitament och bättre förutsättningar för de 1 miljon småföretagen att anställa sin första eller kanske andra medarbetare. Då krävs det lägre arbetsgivaravgifter, bättre möjligheter till kompetensutveckling på plats i företagen, gärna genom Företagarförbundets modell ”Tillväxktjobb”. Det behövs också bättre, billigare och enklare lånemöjligheter för företagen så att de kan och vågar ta steget att anställa.

Med en Småföretagarminister som ser till den möjlighet de minsta företagen är för jobbskapande kan vi vända skapa de jobb som behöv för att göra fler svenska självförsörjande.

Läs mer här

Ett svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr