Inga paket till småföretagen

[one_half]

Regeringens Företagspaket innehåller inga presenter till landets småföretagare. Tvärtom så håller Alliansen kvar vid sin höjning av arbetsgivaravgiften för småföretagare. En höjning som Sveriges småföretagare redan rasar emot.

– För 95 procent av landets företag som är småföretag blir det inga konkreta förbättringar i vårpropositionen. Sänkningen av arbetsgivaravgiften för hushållsnära tjänster berör endast en mindre del av företagen och är egentligen mer en fördel för löntagare än för företagen, säger Per Lidström, ordförande.

– Slopandet av förmögenhetsskatten påverkar inte småföretagen. Ingen kan väl tro att riskkapital nu kommer att ramla in till någon som vill köpa en skogsmaskin eller utveckla sin frisörsalong, säger förbundssekreteraren Camilla Littorin.

Att momsinbetalningarna ska kunna göras var tredje månad är ett steg i rätt riktning, men det bästa hade varit en generell senareläggning. Nu kommer företagen ha samma likviditetsproblem, dock bara var tredje månad. Frågan om Förmånsrätten skjuts hela tiden på framtiden, regeringen gick på val att återställa den till 100 procent. Nu utreds frågan och ett förslag är inte framme förrän i höst. Vad väntar man på?

Alliansens löften om regelförenklingar är positiva. Men än har landets småföretag inte sett många konkreta lättnader. De så kallade 3:12 reglerna ska reformeras, men inga närmare detaljer eller tidsplaner presenteras.

FöretagarFörbundet har med sina dryga 30 000 medlemmar ett konkret handlingsprogram med förslag som Sverige måste genomföra för att stärka företagandet. Läs mer om detta och om FöretagarFörbundets kommentarer till Vårpropositionen.

Arbetsgivaravgiften

Regeringen sänker arbetsgivaravgifterna för unga samt vill sänka inom vissa tjänstesektorer.
Trots en massiv kritik det senaste halvåret, väljer regeringen att fortsatt ha höjda arbetsgivaravgifter för de flesta företagen vilket speciellt påverkar småföretagen. Höjda arbetsgivaravgifter innebär sänkt lönsamhet, inte högre.
FöretagarFörbundet vill att Sverige sänker arbetsgivaravgifterna.

Slopad förmögenhetsskatt

För vilka småföretagare innebär det ”ökad lönsamhet och roligare tillvaro” som Maud Olofsson skriver på ledarsidan i Sörmlands Nyheter 16 april, med slopad förmögenhetsskatt? Inte många! Det är mera regeringens gåva till de något större företagen som kan bli mottagare av visst kapital om någon vill satsa i dessa företag men då måste det också finnas en infrastruktur som hanterar detta. Givetvis blir de stora kapitalägarna, inte företagarna, de stora vinnarna. Att det skall var en satsning på småföretagaren, ”entreprenören och hjälten”, är minst sagt långsökt och verklighetsfrämmande.

[/one_half]

[one_half_last]

Förstärkt företagsinteckning

En av huvudfrågorna i Alliansens gemensamma motion för småföretagen var återställandet av förmånsrätten till 100 procent. Alliansen har varit rörande enig i att förmånsrättslagen ska återställas – senast i regeringsförklaringen. Och ännu har inget konkret beslut fattats. De som väntar på beslut torde vara minst 150 000 småföretagare som tecknat kompletterande privata säkerheter för sitt företags krediter och genom lagen privat hamnat i ett mycket riskfyllt läge vid nästa lågkonjunktur.

Konkurslagstiftningen

Det bästa regeringen kan göra är att förbättra villkoren för befintliga företag och då främst småföretagen som ofta förfogar över mindre ekonomiska resurser. Genom bättre lönsamhet, kan småföretagen få en starkare utveckling och på så sätt också överleva. För den enskilde företagaren kan en möjlighet till skuldavskrivning vara en mycket bra åtgärd så att fler kan starta om.

Momsinbetalningar

Visst är tre månaders redovisning långt mycket bättre än en månad men det bästa hade varit en generell senareläggning av inbetalningarna. Det nu lagda förslaget innebär i alla fall en kraftig anspänning på likviditeten, dock bara var tredje månad.

Driftbidrag till företagsutveckling och FoU

Effektivaste sättet och högsta verkningsgraden är i de flesta fall att tillföra resurser direkt till företagen och företagaren. Det innebär igen att låt företagen få lägre arbetsgivaravgifter samt pålagor och satsa istället dessa pengar på utveckling.
Börja kommunicera direkt till småföretagaren, entreprenören, hjälten i stället för via andra organisationer och organ.
FöretagarFörbundet vill att små- och medelstora företag ska få göra skatteavdrag på godkända teknik- och marknadsutvecklingskostnader för att stimulera företagens utveckling.

Regelförenklingen!

Vi har ännu inte sett några resultat men ser fram emot konkreta åtgärder inom en snar framtid.

Per Lidström
Ordförande, FöretagarFörbundet

Camilla Littorin
Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet

[/one_half_last]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr