När många av oss andra njuter av högsommaren arbetar en stor del av Sveriges småföretagare. Hälften av småföretagarna tar mindre än två veckors semester och två av tio har ingen sommarsemester alls eller bara någon enstaka dag. Det framkommer i en färsk undersökning bland FöretagarFörbundets medlemmar. I medlemspanelen har nästan 2 000 småföretagare svarat på frågor om arbetstid och semester.

– Undersökningen visar tydligt att småföretagarna är en grupp som ofta inte har tid eller av andra skäl inte har möjlighet att ta ut mer än någon veckas sommarsemester. Många svarar att först och främst måste de anställda ha semester. Det innebär att småföretagaren måste sköta verksamheten. Andra har inte tid eller råd, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

När småföretagen väl har ledigt stannar många hemma (44 procent), sju av tio åker heller inte utomlands. Men trots att man på pappret är ledig är det inte fallet i verkligheten. Så många som 85 procent av de svarande behöver jobba någon gång under semestern.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.