Hushåll och småföretag minskade elanvändning

Elleverantören E.ON meddelar att trenden med minska elförbrukning fortsätter under första halvåret av 2023. Hushåll och småföretag minskar sitt elanvändande med 13.5 procent jämfört med samma period under 2022. De stora företagen minskade sin användning med 6 procent. Totalt ger det en minskning av elanvändning med 8 procent.

Hushåll och småföretag minskade sin förbrukning från 5 038 GWh till 4 356 GWh. Minskningen inklusive de större företagen så är siffrorna en minskning från 17 408 GWh till 15 974 GWh.

En minskning av förbrukningen är ett bra sätt att sänka sin elkostnad. Samtidigt så innebär minskad förbrukning också att hjälpa till att sänka elpriset per kWh eftersom energisystemet avlastas när efterfrågan minskar.

Läs mer på här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar