Landskrona stad kombinerar utbildning med arbete

Grytor som puttrar

Landskrona stad provar nu en idé som påminner om Företagarförbundets förslag om ”Tillväxtjobb”. Efter bara tre veckor är resultaten med den nya vuxenutbildningen mycket lovande.

Företagarförbundets förslag om ”Tillväxtjobb” kan liknas vid en modern form av lärlingsutbildning, där flera problem på arbetsmarknaden kan lösas på samma gång. Detta då deltidsanställning ska kunna kombineras med kompetensutveckling på plats i företaget.

I Landskrona samarbetar flera förvaltningar på ett liknande sätt i en ny vuxenutbildning till måltidsbiträde. Pilotprojektet är igång sedan tre veckor och drivs i stadens tillagningskök.

– Projektet har sin bakgrund i att det under lång tid har varit kompetensbrist i kommunens tillagningskök, säger Peter Aavall Åkerblom, biträdande rektor på Vuxenutbildningen i Lanskrona stad. Samtidigt har vi haft personer utan sysselsättning. Vi funderade på hur vi skulle kunna matcha ihop detta och hittade en lösning där tre olika förvaltningar inom kommunen samarbetar kring en 16 veckor lång utbildning.

Personerna som nu utbildar sig till måltidsbiträde har handplockats utifrån intresse och förutsättningar att genomföra utbildningen. 100 procent av utbildningstiden spenderas på plats i köket och utbildning sker för tillfället på fem av kommunens tillagningskök – fyra skolkök och ett kök som lagar mat till äldreboende.

– Efter tre veckor är några av eleverna redan så duktiga att de skulle kunna timanställas i tillagningsköken, säger Peter Aavall Åkerblom. Det är naturligtvis väldigt glädjande att konceptet fungerar och något som gör att vi siktar på att identifiera nya områden där idén kan fungera. Det gäller bara att hitta sektorer som passar, där det inte krävs för lång lärotid för att komma in i yrket.

Företagarförbundets förslag om ”Tillväxtjobb” skulle ge det lilla företaget möjlighet att anställa en person på deltid, samtidigt som personen kompetensutvecklar sig under övrig tid. Genomförs förslaget kommer fler att komma in på arbetsmarknaden, samtidigt som kompetensen både hos företag och enskilda individer ökar. Små företag får också möjlighet att växa i en lugnare takt, då anställningen efterhand kan övergå till fulltid.

Text: Stefan Hedner

Foto: Pexels.com

•••••

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr