Hur slog Corona mot omsättningen i september?

Det blir långsamt bättre för småföretagen, även om det fortfarande är väldigt tufft för många. Nästan hälften av småföretagen anger att de behållit omsättningen eller ökat i September. Det är andra månaden, juli var den förra, av sex som närmare hälften anger att de klarar fjolårssiffrorna. 

Det är dock fortfarande rejält besvärligt för 15 procent av företagen, de som angett att det tappat 50% eller mer av omsättningen. Andelen har dock gått ner , motsvarande siffra var 200 procent i augusti. Trenden pekar i en svagt positiv riktning Då andelen i april var hela 33 %, men har minskat successivt månad för månad.

Läs hela rapporten här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar