Hur slog Corona mot omsättningen i september?

Survey FF September Corona och utveckling.008

Det blir långsamt bättre för småföretagen, även om det fortfarande är väldigt tufft för många. Nästan hälften av småföretagen anger att de behållit omsättningen eller ökat i September. Det är andra månaden, juli var den förra, av sex som närmare hälften anger att de klarar fjolårssiffrorna. 

Det är dock fortfarande rejält besvärligt för 15 procent av företagen, de som angett att det tappat 50% eller mer av omsättningen. Andelen har dock gått ner , motsvarande siffra var 200 procent i augusti. Trenden pekar i en svagt positiv riktning Då andelen i april var hela 33 %, men har minskat successivt månad för månad.

Läs hela rapporten här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr