Parternas LAS förslag är att föredra

”En moderniserad arbetsrätt” utredningen av justitierådet Gudmund Toijer presenterades i början av juni. Förslagen skall enligt januariöverenskommelsen bli lag om inte arbetsmarknadens parter själva kan enas om ett moderniserat regelverk för arbetsrätten.

Medlingsinstitutet anser att utredaren har gjort ett gediget arbete i enlighet med direktiven, men efterlyser en djupare analys av bland annat konsekvenserna för lönebildningen.

– Avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv täcker en stor del av arbetsmarknaden inom privat sektor. Även inom kommun- och regionsektorn är parterna överens i omställnings- och trygghetsfrågor, säger Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo i ett pressmeddelande.

Irene Wennemo är nöjd med att Svenskt Näringsliv och PTK har kommit överens trots att LO lämnade förhandlingarna i fredags. Det stärker den svenska modellen.

– Jag anser att det är bäst om partsöverenskommelser ligger till grund för reformer på arbetsmarknaden avslutar Irene.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar