Arbetsdomstolen säger att kompetensutvecklingen är svag i nya LAS-utredningen

Ett nytt LAS skall skapa en flexiblare arbetsmarknad med större trygghet och möjlighet till kompetensutveckling enligt direktiven till den utredning som på måndagen stängde sin remissrunda.

Arbetsdomstolen varnar för det kan vara svårt för arbetsgivare att förstå och tillämpa kravet på fortlöpande kompetensutveckling för de anställda. Enligt förslaget så skall en anställd ha rätt till utbildning löpande under sin arbetstid, men om det inte sker kommer en prövning först i samband med att personen blir uppsagd. Om den anställde får rätt i sak kan denne kräva skadestånd, men står fortfarande utan sin utlovade utbildning och hamnar därmed efter i utvecklingskurvan.

Vid en summering av remissvaren kan man konstatera att det finns en majoritet som är för undantagen i turordningsreglerna, men en majoritet som är kritiska till kompetensutvecklingsdelen.

Läs mer på DI.se

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar