FöretagarFörbundet, som är representant för 35 000 småföretag har länge drivit frågorna som Miljöpartiet presenterar idag i sitt valmanifest. Att sänka momsen och arbetsgivaravgiften, stimulera till riskkapital, ökade anslag för produktutveckling och miljöteknikutveckling samt yrkes- och lärlingsplatser är mycket bra förslag från MP och skulle stärka de flesta företag i de flesta branscher. – Det finns många etablerade småföretag som skulle kunna växa snabbt om de fick in kapital, men vi skulle hellre vilja se ett riskkapitalavdrag än en lösning med statliga medel, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Specifika företagsinsatser är bra för att stimulera till kapital, men att höja miljöskatterna för att finansiera insatserna kommer göra det dyrt för småföretagen ändå i slutändan. Dessutom rör vissa av förslagen i viss mån bara enskilda branscher.

– Vi vill hellre se en generell sänkning av momsen och generella åtgärder som alla branscher kan ha nytta av, säger Camilla Littorin.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.