När det, den första april, blir hälften så dyrt att starta och äga ett aktiebolag kommer fler än var femte småföretagare med enskild firma att gå över till aktiebolag. Det visar en undersökning som FöretagarFörbundet gjort bland sina medlemmar.

– Aktiebolag är en mer stabil form av företagande och har dessutom en större potential till tillväxt. Det är i ett aktiebolag som nya jobb kan skapas, säger Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet.

Den nya lagen kräver nu endast 50 000 kronor i aktiekapital. För de som redan idag driver aktiebolag innebär de nya bestämmelserna en möjlig frigörelse av den del av aktiekapitalet som överskrider det nya gränsvärdet.

– Så många som drygt sju av tio småföretagare som driver aktiebolag kommer inte att röra ”överskottet” eller kommer att återinvestera det i en fri fond i företaget. Bara fem procent av småföretagarna i undersökningen kommer att återbetala delar eller hela beloppet till aktieägarna. Och nästan lika många kommer att använda pengarna för att täcka en förlust, säger Camilla Littorin.

Den nya mininivån på aktiekapitalet är den samma som rådde innan höjningen 1995 och överensstämmer med det Europeiska genomsnittet.

– Det är bra att aktiebolagsformen nu blir tillgänglig för allt fler i samhället och att vi kan konkurrera på mer jämförliga villkor med länderna i EU. Det här är mycket positivt för hela ”Småföretagarsverige”, forsätter Camilla Littorin.

Den nya lagen är ett steg i rätt riktning men problemet kvarstår att enmans- och småbolagen har samma regelbörda som de stora noterade bolagen. FöretagarFörbundet ger de nya bestämmelserna samlingsbetyget fyra kronor av fem möjliga.

Fakta om undersökningen

Webbundersökning bland FöretagarFörbundets medlemmar mellan den 22 till 29 mars 2010. Antal svarande 1 588 företagare. Genomförd av Hero Kommunikation.

Rapporten hittar du här

För mer information

Camilla Littorin, Förbundssekreterare FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 e-post: camilla.littorin@ff.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.