Sammanfattning
FöretagarFörbundet är emot en generell skattehöjning på det sätt som nu presenteras. Vi förespråkar istället riktade åtgärder i framtiden om ökade felaktigheter kan påvisas.

Hämta remissen som PDF