Först av allt ska vi gratulera oss själva och alla medlemmar till att vi tillsammans med andra småföretagare och remissinstanser har lyckats påverka regeringen till att stoppa 3:12-försämringarna. 

Även om regeringen insåg att alla tyckte att förslaget var dåligt så blev avgörandet att Alliansen hotade att agera i riksdagen ifall förslagen om höjda skatter genomförs, exempelvis genom misstroendeförklaring mot finansminister Magdalena Andersson (s). Ett antal småföretagare kan andas ut, nuvarande 3:12-regler fortsätter att gälla. Men faran är inte över och vi kommer att fortsätta vårt arbete och ha koll på hur frågan hanteras framöver. Experterna tror inte att något mer händer före valet 2018, däremot kan det mycket väl bli en valfråga. Regeringens retorik har gått ut på att vissa småföretagare plockar ut pengar som utdelning istället för lön och därför undviker skatt. Där har de lyft fram extrema exempel som hyrläkare med löner som de flesta småföretagare bara kan drömma om. De väljer att helt blunda för att majoriteten av dem som skulle drabbas av entreprenörsskatten är personer som tagit stora personliga risker och under många år jobbat för att bygga upp sina företag till den punkt att de faktiskt kan göra utdelning av beskattade vinster.

Vårt jobb nu är att få fler politiker att förstå att det måste finnas incitament för småföretagare att bygga upp sina företag, anställa och kunna ta utdelning på det kapital de investerar i sitt företag – precis som om de valt att köpa aktier i ett börsbolag.

Mats Assarsson
ordförande Företagarförbundet Fria Företagare