I söndags lade regeringen fram det slutliga förslaget till bonus malus-systemet för nya lätta fordon (personbilar klass I och II, lätta bussar och lätta lastbilar) som ska träda i kraft 1 juli 2018 om det går igenom riksdagen. Huvudmotivet är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp.

Kritiken mot det ursprungliga förslaget fick regeringen att backa på en punkt: den befintliga fordonsflottan påverkas inte av det slutliga förslaget och får en oförändrad fordonsskatt när bonus malus-systemet införs.För bensin- och dieseldrivna fordon tas en förhöjd fordonsskatt (malus) ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången. Den femåriga befrielsen från fordonskatt för miljöbilar tas bort och supermiljöbilspremien ersätts av en bonus för bilar med mycket låga utsläpp. För bilar med noll-utsläpp är den högsta bonusen 60 000 kronor. Bonusen trappas av linjärt upp till en utsläppsnivå på 60 gram där bonusen uppgår till 10 000 kronor. I dag ges befrielse från fordonsskatten i fem år till bilar som uppfyller miljöbilsdefinition i fordonsskattelagen. I miljöbilsdefinitionen tas hänsyn till bilens vikt vilket gör att även små dieselbilar klarar kraven. Förslaget om att slopa den femåriga skattebefrielsen för mer miljöanpassade lätta fordon påverkar inte de fordon som redan är i trafik. Fordon som kan drivas med alternativa drivmedel, som E85 (etanol) och fordonsgas (blandning av biogas och naturgas) får ingen förhöjd fordonsskatt.

Läs regerinens pressmeddelande
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/09/bonus-malus-och-branslebytet/

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.