Hur räknar man ut förmånsvärdet på en bil som din arbetsgivare – eller för småföretagare i praktiken du själv – betalar? Det finns en broschyr på Skatteverkets hemsida som förklarar reglerna bakom. Den är på 24 sidor. Sen finns det en webbtjänst där du själv kan gå in och räkna fram förmånsvärdet genom att fylla i modellkod på bilen eller leta fram bilmodellen. Det är en förenkling jämfört med tidigare.

Men det här är fortfarande ett extremt krångligt system som stjäl onödig tid som våra småföretagare kunde ägnat åt vettigare saker som att utveckla sina företag.Varje år ändrar Skatteverket dessutom förmånsvärdena för alla svenska bilar. Oftast marginellt efter att politikerna ändrat något. En rejäl höjning hotade de svenska småföretagarna i Bonus Malus-förslaget men regeringen ändrade sig och tog bort den retroaktiva höjningen.

Det enda rimliga är att varje bilmodell får ett förmånsvärde då den säljs. Det förmånsvärdet borde säljaren av bilen kunna räkna fram direkt och ange det på köpekontraktet. Om staten fortfarande vill ha kvar komplexa och krångliga regler så göm dem bakom kulisserna i en formel men låt småföretagarna och ekonomiavdelningar på mellanstora företag slippa lägga tid på det.

Om förmånsvärdet ska justeras på något sätt så borde det vara genom en årlig nedsättning med exempelvis 10 procent. Rimligen måste förmånen av att köra en två år gammal bil vara lägre än att köra en ny? Men så fungerar inte reglerna idag.

Förutsägbarhet är en fördel när ett företag ska fatta beslut om investeringar. Exempelvis att låsa upp sig i tre år på en företagsleasing eller rentav köpa en bil och sedan låta ägare eller en anställd köra den och skatta för förmånen. Då ska man inte riskera att förmånsvärdet plötsligt höjs en månad eller ett år senare.

Regeringen borde i varje läge ställa sig frågan – kan vi göra reglerna enklare för att minska administrationen? Hur stor är nyttan av att ha individuella förmånsvärden på varje enskild bilmodell som säljs i Sverige? Jämfört med alla de timmar som företagen åläggs och de osäkerhet som de utsätts för.