Så tycker FF-medlemmarna om regeringens 3:12 förslag

Pengar och 312regler

Sex av tio av småföretagen planerar att maximera vinstuttaget under 2017 inför skattehöjningen i det 3:12-förslag som regeringen lagt. Det visar en undersökning Företagarförbundet Fria Företagare har gjort bland medlemmarna.

VI GJORDE en undersökning bland medlemmarna via mejl där vi ställde två frågor kring hur småföretagen planerar inför den skattehöjning från 20 till 25 procent på lågbeskattad utdelning som föreslås av regeringen i förändringen av 3:12-reglerna. Många redovisningskonsulter och skatteexperter kommer att föreslå sina kunder att småföretagen gör en större utdelning under 2017 om det går. Det visar sig också att sex av tio småföretagare (57%) i vår undersökning planerar att maximera vinstuttaget 2017 för att öka utrymmet för utdelning. Bara 16% tänker inte göra det och 27% har ännu inte bestämt.

EN ANNAN fråga är om småföretagarna tänker höja sin egen lön för att därigenom få bättre förutsättningar för att få ett större utrymme för utdelning under 2018. I undersökningen svarar hälften (52%) att de inte har planer på det. Bara en av fem (20%) svarar ja och tre av tio (28%) är osäkra.

DELTAGARNA I undersökningen fick också möjlighet att kommentera 3:12-förslaget. Här är några röster:

“Det är ett småföretagarfientligt förslag. Och jag blir ledsen över att regeringen likställer småföretagare med skattefuskare.”

”Jag tror att tuffare regler för att få ut pengar som man tjänat generellt sett leder till en typ av skatteplanering och företagskonstruktioner som en regering inte önskar sig. Enklare, förmånligare regler ger företag som kan konkurrera internationellt. Jag är verkligen inte emot skatt, men den måste kännas rättvis. Det måste alltid löna sig mer att arbeta mer och att arbeta smartare.”

”3:12 är absurd redan som den är”

”DET HÄR KOMMER att sluta där vi var för flera år sedan, vi företagare kommer att bli nedringda av oseriösa personer med kreativa finansiella lösningar som inte tar ansvar för vårt samhälle i stort. Det är bara okunskap eller populism bakom det här synnerligen missriktade styrningen och beslutet.”

“3:12 ÄR absurd redan som den är. Den motverkar intresset att investera eftersom man inte tillåts att ens ta tillbaka investeringen på ett enkelt och rakt sätt, hur bra företaget än går och hur många som därtill kan anställas. Förändra inte 3:12, utan ta bort den helt. Jag borde närsomhelst kunna få ta tillbaka en initial riskinvestering, helt skattefritt. Därefter utdelningsutrymme utifrån en dynamisk konstant som är skattemässigt gynnsam och inte äventyrar mitt sociala ansvar som ägare. Varför ens diskutera något annat?”

”MÅNGA KOMMER att maximera sin utdelning under 2017 kommer kommer att generera väldiga skatteintäkter för regeringen under våren 2018 (lagom till valåret!) Efter det kommer de flesta småföretagarna att låsa in sin överlikviditet i bolagen och kommande regering kommer inte att få mycket utdelningsskatt att leka med.”

Text Sölve Dahlgren

Läs också
Nytt mindre dåligt förslag

2 svar

  1. 3:12 förslaget kommer med all sannolikhet att minska företagens möjligheter till att kunna och vilja investera i den takt som var tänkt för att möta marknadsbehoven inom flertalet branscher. Skattehöjningar bidrager till mindre arbetstillfällen. Sverige är i stort behov av 100-tusentals arbetstillfällen i dagens läge som också bidrager till ett lugnare Sverige. Än en gång, skattehöjningar minskar arbetstillfällen och minskar investeringsviljan i småföretagen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr