Nytt mindre dåligt 3:12-förslag

sedlar_med_vag_312regler

Efter att regeringens förslag till nya 3:12-regler SÅGATS  av i stort sett alla som fick läsa det så skyndade sig regeringen att skriva ett nytt förslag som med god vilja kan kallas ”mindre dåligt”.

– Sammanfattningsvis låter man dagens schablonbelopp och löneuttagskrav vara oförändrade, man justerar beräkningen av löneunderlaget och går vidare med förslaget att underlätta för generationsskiften. Dock behålls den föreslagna skattehöjningen från 20 till 25 procent inom gränsbeloppet, skriver Pwc på sin blogg i en analys av det nya förslaget.

Grundfrågan är förstås hur mycket pengar ägare till fåmansbolag ska kunna plocka ut som lågbeskattad utdelning i förhållande till vad som ska skattas som vanlig lön. Här kan man snabbt konstatera att Skatteverket inte delar entreprenörernas syn på hur ägare ska kompenseras för de personliga risker de tar och de uppoffringar de gör för att bygga sina företag. En del av striden står just kring gränsbeloppen som beräknas antingen via förenklingsregeln/schablonbeloppet eller baseras på löneunderlaget. Efter kritiken backade regeringen alltså kring schablonbeloppet som nu nästan blir oförändrat jämfört med nuvarande regler. Men förutom att skatten höjs från 20 % till 25 % innebär förslaget också en tydlig försämring av det lönebaserade utdelningsutrymmet.

Tyvärr är regeringens iver att minska möjligheter till inkomstomvandling så stor att de blundar för att det borde vara mer fördelaktigt skattemässigt att investera i sitt eget bolag än investera i börsbolag. Det är i de små företagen de nya jobben skapas och Sverige behöver fler personer som uppmuntras att starta och driva företag, menar Företagarförbundet Fria Företagare. Den stora frågan är nu om regeringen går vidare och inkluderar det nya 3:12-förslaget i höstbudgeten (läggs 20 september) – och i vilken form – eller om de väljer att avvakta.

Text Sölve Dahlgren

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr