Förvaltningsrätten klassar gig-företag som uppdragsgivare – Myndighet överklagar

Portland, OR, USA - Mar 8, 2021: Assorted gig apps are seen on a

Företaget Taskrunner som genom en app distribuerar uppdrag och arbetsuppgifter från företag och privatpersoner till giggare fick i början av sommaren rätt av Förvaltningsrätten i Malmö, bolaget är i och med domen inte en arbetsgivare utan en uppdragsgivare.

Domstolen pekade bland annat på att Taskrunner endast kontrollerar arbetet i begränsad utsträckning och att bolaget därmed har ”små eller rent av obefintliga möjligheter att påverka arbetsmiljöförutsättningarna”.  Företaget ansågs därmed inte ha något arbetsmiljöansvar.

Huruvida gig-bolagen ska klassas som arbetsgivare eller uppdragsgivare kan få konsekvenser för hela branschen. Arbetsmiljöverket har dock överklagat förvaltningsrättens dom. Elisabeth Lewin, enhetschef på myndigheten, menar att det är viktigt att få fram en rättspraxis på området.

Det är viktigt att reda ut vem som är arbetsgivare och vem som har arbetsmiljöansvaret i den här gig-ekonomin. Det finns inte heller någon tydlig EU-rättslig praxis, säger Elisabeth Lewin till DI digital.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr