Förste vice riksbankschefen – ”Nej vi är inte på väg in i en lågkonjunktur”

Kerstin af jochnick

Kerstin af Jochnick, förste vice riksbankschef säger i en artikel i Affärsvärlden att konjunkturläget är fortsatt gott i Sverige.

Vi har ett tag sett fler och fler dystra prognoser och profetior om konjunkturen och att vi snart är på väg in i en lågkonjunktur. Som balans till dessa prognoser säger Kerstin af Jochnick vid ett anförande hos Fastighetsägarna att:

”Vi är inte så pessimistiska som en del andra prognosmakare just nu. Vi är i ett gott konjunkturläge. Vi har fortsatt en oerhört stark arbetsmarknad och vi ser fortfarande att det finns problem med att hitta arbetskraft och företagen är fortsatt positiva i exempelvis Konjunkturinstitutets barometer”.

Realtid.se rapporterar samtidigt om att Kerstin av Jochnick dock tog upp tre påtagliga osäkerhetsfaktorer när det gäller konjunkturutvecklingen i omvärlden; effekter av brexit, handelskonflikten mellan USA och Kina och den italienska finanspolitiken.

Läs mer på Affärsvärlden

eller realtid.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr