Först kom GDPR nu kommer CSRD

eco concept design, vector illustration eps10 graphic

För ett antal år sedan kom förkortningen GDPR på alla företagares läppar. Data om privatpersoner belades med stränga regler på hur de fick hanteras av företagen. Det ledde till att alla företag från de stora till de minsta fick anledning att se över sin lagring av personuppgifter. Många fick ta hjälp av konsulter då reglerna var och är krångliga, framförallt för ett litet företag.

Nu kommer nästa förkortning som får småföretagare att klia sig i huvudet. CSRD, (Corporate Sustainability Reporting Directive). Det handlar om hållbarhetsrapportering. Syftet är att driva investeringar i EU mot hållbarhet. Till en början är det endast stora börsnoterade bolag som omfattas av kraven på hållbarhetsrapportering, men med tiden kommer kraven utvidgas till att omfatta även små och medelstora börsnoterade bolag.

Även om CSRD inte direkt påverkar privata små och medelstora företag som inte är noterade kommer kraven på de noterade företagen att påverka alla företag genom att dessa skall deklarera i sin rapportering hur deras underleverantörer arbetar med hållbarhet.

Bolagen måste också förhålla sig till 1,5-gradersmålet, och ha en plan för hur till exempel utsläppen ska gå ner till noll i hela värdekedjan. Det är just ”hela värdekedjan” som är anledningen till att CSRD kommer att påverka alla företag på ett eller annat sätt de kommande åren.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr