FöretagarFörbundet är Sveriges snabbast växande organisation för småföretagare. Som ett led i arbetet med att utveckla kommunikationen har FöretagarFörbundet anställt Pernilla Widén som informationssekreterare. Pernilla Widén får ansvar för förbundets kommunikation. Behovet av förstärkning inom information och PR är stort så Pernilla Widén är efterlängtad. Nu kan vi arbeta ännu hårdare för att förbättra FöretagarFörbundets kommunikation, säger FöretagarFörbundets förbundssekreterare Camilla Littorin.

Pernilla Widén har mångårig journalistik erfarenhet och är utbildad i strategisk information och PR på Berghs School of Communication.

Det är fantastiskt roligt att få bygga vidare på den kommunikationsplattform som ligger till grund för FöretagarFörbundets framgångsrika utveckling. Det är tufft att vara småföretagare i dag, så det är viktigt att FöretagarFörbundet fortsätter att vara en stark röst i samhällsdebatten, säger Pernilla Widén.

Högupplöst fotografi av Pernilla Widén finns på www.ff.se under press & material.

För mer information:

Camilla Littorin Förbundssekreterare, FöretagarFörbundet Tel: 070-553 66 70 E-post: camilla.littorin@ff.se

Per Lidström Förbundsordförande, FöretagarFörbundet Tel: 070-372 08 40 E-post: per.lidstrom@ff.se

FöretagarFörbundet organiserar företagare över hela landet och har i dag över 34 500 medlemmar. Aktiva småföretagare leder FöretagarFörbundet, som arbetar för att förbättra villkoren och förutsättningarna för att starta, driva och äga företag, företrädesvis småföretag. Att skapa opinion om och ökad förståelse för företagandets och entreprenörskapets roll i samhällsutvecklingen ingår också i verksamheten. För mer information, se www.ff.se

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.