“Kronan” är FöretagarFörbundets betygsättningsverktyg av det näringspolitiska klimatet ur ett småföretagarperspektiv och kommer att användas framöver när vi kommenterar och bedömer olika politiska förslag och beslut – allt ur småföretagarens vinkel.