Etableringsjobb på plats till våren

Under flyktingkrisen för fem år sedan påbörjades tanken om etableringsjobb, ett sätt att få människor som står långt bort från arbetsmarknaden att komma i arbete. Modellen bygger på att arbetsgivaren tar halva kostnaden för lönen och staten den andra halvan. Etableringsjobben skall efter två år övergå i ett heltidsjobb eller en tillsvidare anställning.

Nu efter fem år med en av Europas högsta arbetslösheter, främst beroende på att många nyanlända fortfarande står långt borta från arbetsmarknaden, skall etableringsjobb hjälpa långtidsarbetslösa att komma in på arbetsmarknaden.

I dagarna har Svensk näringsliv, Unionen och LO enats om ett avtal om de nya etableringsjobben. Nu flyttas frågan vidare till regeringen. Där skall det göras små justeringar i förordningen för att etableringsjobben skall kunna komma igång. Parterna förväntar att företagen skall kunna börja anställa med hjälp av etableringsjobb till våren.

Nästa steg är att regeringen gör vissa mindre justeringar i förordningen för att det ska fungera, enligt Torbjörn Hållö. I början av nästa år är tanken att det ska gå att underteckna på enskilda avtalsområden

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar