Nattarbete en given lösning för Scandexpo

Scandexpo flyttade prod till natt

Elpriserna

Skånska Scandexpo har kapat sina elkostnader genom att arbeta natt istället för dag – samt genom att genomföra ett stort antal mindre åtgärder som sparar energi.

Sedan början av september har Scandexpo i skånska Höör kört sin produktion nattetid. Företaget tillverkar skyltar och loggor i framförallt frigolit, men har även en komplett flaggfabrik samt en e-handel på adressen fasaddekor.se, där man säljer husnummer och bokstäver i olika material till privatpersoner.

– Under våra mest elintensiva månader förbrukar vi cirka 25 000 kWh, berättar Lars Hektor på Scandexpo. Det blir naturligtvis mycket kännbart om elpriset går från en krona till fem kronor.

För Scandexpo fanns en given lösning.

– Vi har en verksamhet där vi har möjlighet att arbeta på natten istället för på dagen och därmed dra nytta av nätternas lägre elpriser. Vi hade personalen med oss också. Vi är ett litet tajt team på 12 personer som brukar vara snabba i vändningarna för att hitta lösningar. Några fackliga invändningar fanns inte heller.

Utöver nattarbetet har Scandexpo även jagat besparingar och sökt effektiviseringar.

– Det handlar om ganska enkla saker som att sänka temperaturen något i lokalerna, att inte ha ljuset på i de delar där vi inte är, samt att ha allt förberett för ut- och inlastning när vi väl öppnar en port. Genom ett stort antal sådana åtgärder har vi sparat ungefär 30 procent på elkostnaderna.

Av de kvarvarande 70 procenten uppskattar Lars Hektor att företaget har halverat elkostnaden genom att köra på natten.

– Vi försöker även planera nattarbetet när det går. Just nu har vi full produktion och då är det bara att köra på, men tidigare i höstas planerade vi in körningen av de mest energislukande maskinerna till de timmar när priser var absolut lägst. På det sättet kom vi ned på ungefär 90 procent av den teoretiska snittkostnaden på natten.

Personalen kompenseras med mer ledighet, något som Lars Hektor menar är möjligt genom att nattarbetet är så mycket effektivare än på dagen.

– På fyra nätter får vi mer gjort än på fem dagar, säger han. På natten kommer inga leveranser, inga kunder ringer, inget händer i nyhets- eller Facebook-flödet. Jag tror inte att nattarbetet är något vi kommer att fortsätta med i långa loppet. Men för oss är det ett bra sätt att sänka våra kostnader här och nu, så att vi under en längre period kan anpassa våra priser till kund och få täckning för de kostnader vi har i verksamheten.

Text : Stefan Hedner

••••

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr