Dubbelarbete som bromsar utvecklingen

Bokföringslagen säger att du som företag måste spara verifikat i originalhandling vilket innebär att företagen måste spara och arkivera pappersverifikat i 7 år. Samtidigt som som världen och Sverige digitaliseras och regeringen och politiker lyfter fram digitaliseringen som en huvudspelare när det gäller arbetet med regelförenkling, en fråga som de flesta politiker är överens om. Här sätter bokföringslagen käppar i hjulen för denna utveckling och bromsar företagens tillväxt och möjligheter till jobbskapande.

Digitaliseringen bromsas

Bokföringsprogram och verktyg för digitalisering som sparar värdefull tid kan inte utnyttjas så länge bokföringslagen agerar bromskloss. Sverige är i stort sett ensamma om kravet på arkivering av pappersverifikat bland jämförbara länder i Europa. Det innebär att Sverige bromsar sina egna företag och försämrar deras konkurrensförmåga gentemot resten av företagen i EU.

Kostar företagen 3,9 miljarder

Svenskt Näringsliv har i en studie tillsammans med konsultföretaget Trinovo undersökt vad kravet kostar för de svenska företagen. Resultatet är häpnadsväckande – 3, 9 miljarder kronor årligen. Pengar som inte skapar någon form av värde för företagen utan tvärtom bromsar deras digitala utveckling.

Pandemin som exempel

I och med pandemin så har hundratusentals personer uppmanats att arbeta hemifrån. Att då skicka kvitton och andra verifikat med brev eller åka in till arbetet då och då för att lämna in papper är inte bara tids och kostnadskrävande utan ökar även risken för smittspridning. Det visar på ytterligare en anledning att avskaffa kravet på pappersarkivering i ett i många andra avseenden digitalt moget samhälle.

Läs mer

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar