GDPR böter ökar

Under 2020 ökade antalet GDPR bötfällningar med 39 procent. Både anmälningar om incidenter och bötesbeloppen stiger.

GDPR infördes i maj 2018 och månaderna före stressade många företag då lagen ställer krav på att ha koll på vilka personuppgifter man lagrar och radera de som man inte har rätt att lagra.

Totala bötesbeloppet ökar

Runt om i Europa har det utfärdats totalt 272,5 miljoner euro i böter sedan nya GDPR infördes. Under 2020 landade den sammanlagda boten på 158,5 miljoner euro – vilket är en 39-procentig ökning jämfört med de föregående 20 månaderna.

Antalet anmälningar ökar

Antalet anmälningar för brott mot GDPR-lagen ökade med 19 procent under 2020. Totalt anmäldes 121 165 överträdelser, vilket ger 331 anmälningar om dagen. I Sverige anmäldes totalt 4600 personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (tidigare datainspektionen), vilket motsvarar 12 ärenden om dagen. Det innebär att anmälningarna i Sverige är 40% fler än i övriga Europa.

Läs mer om https://computersweden.idg.se/2.2683/1.745759/gdpr-boter-okade

Här kan du läsa mer om hur du som företagare kan arbeta med ert GDPR arbete

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar