Detaljhandeln har tappat försäljning i ett år!

Blurred big sales on Black Friday. On sale in a clothing store i

Den långsiktiga trenden för detaljhandeln pekar nedåt. Försäljningen har minskat 13 månader i följd, visar ny statistik från SCB. Men trenden ser ut att ha planat ut under våren.

– Jämfört med maj 2022 minskade detaljhandelns försäljningsvolym i kalenderkorrigerade tal med 5,4 procent i maj i år. Senaste gången vi såg en uppgång i våra årsjämförelser var i april förra året. Därefter har försäljningsvolymen minskat varje månad jämfört med motsvarande månad föregående år, säger Jeongwon Kim, statistiker på SCB.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr