Detaljhandeln har tappat försäljning i ett år!

Den långsiktiga trenden för detaljhandeln pekar nedåt. Försäljningen har minskat 13 månader i följd, visar ny statistik från SCB. Men trenden ser ut att ha planat ut under våren.

– Jämfört med maj 2022 minskade detaljhandelns försäljningsvolym i kalenderkorrigerade tal med 5,4 procent i maj i år. Senaste gången vi såg en uppgång i våra årsjämförelser var i april förra året. Därefter har försäljningsvolymen minskat varje månad jämfört med motsvarande månad föregående år, säger Jeongwon Kim, statistiker på SCB.

Läs mer här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar