Detalhandeln ökade i oktober

Beautiful girls with shopping bags are choosing clothes and smiling while doing shopping in the mall

Hela 3,3 procent ökade detaljhandeln under oktober månad jämfört med motsvarande månad 2018. Sällanköpshandeln var loket i uppgången med ökning om 4,1 procent medan dagligvaruhandeln ökade 1,7 procent

Trots ihärdigt prat om lågkonjunktur och kris i detaljhandeln så fortsätter handeln öka även under oktober månad. Den totala handeln har ökat i stort sett under hela 2019

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr