”Kunden kan själv ansvara för att fylla ansökningar om ROT och RUT avdrag”

Hälften av småföretagarna får jobb med hjälp av ROT eller RUT

Många anser att administrationen borde gå att förenkla 1 av 4 tycker fortfarande att administrationen är besvärlig eller mycket besvärlig.

Många anser att kunden själv kunde ta en del av det ansvaret. Som litet företag innebär det ofta kvälls eller helgarbete, och eftersom det är kunden som tjänar pengarna på skatteavdraget så anser företagaren att de kunde själva få lov att göra jobbet. 1 av 10 löser arbetsbördan med att lägga på en avgift på kunden för arbete med att administrera ROT och RUT ansökningar. 

Svartarbete upplevs som ett mindre problem  6 av 10 företag säger sig uppleva mindre konkurrens av svartarbete nu jämfört med före ROT och RUT

Många företagare vittnar om att de kunde växa mer och utvecklas …om ROTavdraget justerades till nivån om 50 procent avdragsrätt igen

Läs hela rapporten här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar