Vad är egentligen en ansvarsförsäkring?

En ansvarsförsäkring är ett grundskydd för ditt företag så du kan skydda dig mot oförutsedda kostnader vid skadeståndsskyldighet. Det faktum att du skadat en kunds egendom innebärinte med automatik att du blir skadeståndsskyldig 

Många företagare tar på sig kostnader innan försäkringsbolaget har rett ut vem som egentligen är skadeståndsskyldig. En till synes liten skada kan medföra mycket stora kostnader i slutändan. Tar du på dig ansvaret innan försäkringsbolaget utrett vem som är skyldig får du oftast själv ta kostnaden. 

Det faktum att du skadat en kunds egendom innebärinte med automatik att du blir skadeståndsskyldig. För dig som har medlemsförsäkringen finns många extra utökningar utöver en så kallad ”vanlig” ansvarsförsäkring, 

Exempel på omfattning i Företagarförbundets ansvars o arbetsområdesförsäkring

  • Åtkomst,ersätter kostnader för att komma åt att reparera en skada
  • Entreprenadansvar, utökad ansvarsförsäkring vid entreprenad ex. vid ekonomisk skada
  • Allrisk,skydd för själva arbetet man utfört på entreprenaden innan arbetet är överlämnat
  • Forcering,kostnader för att återställa arbeten för att undvika viten
  • Befintlig egendom sk ROT,skyddar skador på beställarens befintliga egendom

Se till att du är rätt försäkrad, fråga våra försäkringsrådgivare på Säkra om råd och tips.

För mer information gå in på http:// ”länk till försäkringssidan”

Eller ta kontakt med våra försäkringsrådgivare på Säkra

Tel: 060-61 25 30 

E-post: stenstaden@sakra.se

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar