Det sjuka sjuklöneansvaret kan sänka ett familjeföretag Vi kan kalla företaget för Andersson Consulting AB, som namnet antyder är det ett konsultbolag som har ett par fasta kunder och dessutom en del tillfälliga uppdrag. Det drivs av John och Jane som dessutom råkar vara gifta. Eftersom det är ett aktiebolag är båda anställda och tar ut lön, 40 tkr/mån vardera. Men året börjar dåligt då John blir rejält förkyld och det hela leder till en kraftig bihåleinflammation. De första dagarna kämpar han på så gott det går, som småföretagare och för all del många anställda gör. Men till slut går det inte och han måste sjukskriva sig. Jane försöker ta över så många uppdrag som hon kan. När John är sjukskriven får han sjuklön (80% av den ordinarie lönen minus karensdag) – som betalas av Andersen Consulting de första två veckorna. Med andra ord – familjeföretaget ska ersätta honom med pengar som inte kommer in eftersom han är sjuk. Efter två veckor är han såpass frisk att han känner att han kan gå tillbaka och börja jobba. Men då blir istället Jane sjuk i något som liknar influensa. John får givetvis försöka avlasta henne hemma precis som hon gjort och laga mat, städa, hämta barn på skola och aktiviteter. Samtidigt ska han försöka jobba ikapp det som Jane inte hunnit med och dessutom försöka sköta så många av hennes uppdrag som är möjligt. Även Jane får sjuklön. Som betalas av företaget de första två veckorna. Med pengar som inte kommer in till företaget eftersom hon inte kan jobba då hon är sjuk. Dessutom blir John sjuk igen ytterligare en vecka efter att Jane tillfrisknat. Så drygt en månadslön i sjuklön redan i februari innebär en kostnad för företaget på drygt 42 tkr i sjuklön och arbetsgivaravgifter. Med det här scenariot träder visserligen högkostnadsskyddet in och Andersson Consulting kommer att få tillbaka det mesta av sjuklönekostnaden – utbetalt av Försäkringskassan året efter. Då företagets lönesumma är upp till 3 Mkr per år får du ersättning för det som överstiger 0,5 procent av lönesumman men max 250 000 kr. I det läget skulle paret få tillbaka runt 35 tkr. Men för att komma ikapp under våren och undvika att någon av dem går in i väggen anställer de Curt, en erfaren konsult som kräver och får 50 tkr i månadslön. Tyvärr hinner han bara jobba en månad innan han hamnar i en trafikolycka och blir sjukskriven i tre veckor, varav Andersson Consulting betalar lönen de första två veckorna. Kostnad: 23 tkr för företaget. Fortfarande inget problem eftersom högkostnadsskyddet ger dem hela summan tillbaka. Även om de får ligga ute med pengarna i upp till ett år. Men Curt har fått problem med nacke och rygg efter sin olycka och tvingas till flera veckolånga sjukskrivningar under resten av året. Dessutom lyckas både Jane och John få varsin sväng av dagissjukdomar. Tillsammans är de tre sjukskrivna ytterligare 12 veckor som ger en sjuklönekostnad på 252 tkr inkl arbetsgivaravgifter. Total sjuklönekostnad: 310 tkr. Så vad ger högkostnadsskyddet? Ja, när John eller snarare Försäkringskassan summerar lönekostnaderna i bolaget uppgår de till nästan 1,9 Mkr inkl arbetsgivaravgifter. De kommer alltså att få maxbeloppet 250 tkr. Men det är fortfarande så att deras kostnad för sjukskrivningar blir 60 tkr. Dessutom har de legat ute med en kvarts miljon i nästan ett år.

Vi ställde frågor till medlemmarna hur väl småföretagarna känner till sjuklönesystemet och hur det påverkar dem.
Vi konstaterar att det det råder förvirring och att 6 av 10 småföretagare skulle vara mer benägna att anställa om de slapp sjuklöneansvaret.

N

Mycket förmånligt

Ett medlemskap späckat med småföretagaranpassade medlemstjänster och förmåner. Din egen inköpsavdelning, rådgivning, försäkringspaket och mycket mer.

N

Småföretagen är bra för Sverige

De allra flesta jobben och tillväxten skapas här. Vi driver opinion för att göra det bättre, enklare och tryggare för dem att utvecklas. Bra för småföretagen, bra för Sverige!

N

Av småföretagare, för småföretagare!

Vi fokuserar på de allra minsta företagen, soloföretagare och de med upp till tio anställda. Vi är själva småföretagare och vet hur verkligheten ser ut.