Coronakrisens effekter och trygghet för företagare

Medlemsenkät – coronakrisen #5 – JUNI 2020

Mer än var fjärde företag har tappat över halva sin omsättning i juni, det är 3 procent fler än i maj!

en fjärdedel av småföretagen har tappat mellan 20-50% av omsättningen. Medan 4 av 10 företag hittills är oberörda, vilket är sex procent fler än i maj. Corona krisen splittrar tydligare och tydligare företagen i de som drabbas hårt och de som inte drabbats alls, eller de som har lyckats anpassa sig efter krisen.

Trygghet för småföretagare

Småföretagare prioriterar pension, en trygg sjukförsäkring samt finansiering som inte kräver att hem, hus och familj äventyras för företaget. Minst viktigt är föräldraförsäkringen och fysisk brottslighet.

Enkelhet om företagen själva får prioritera

Att inte slösa tid på administration är viktigt för både företagare och för samhället. När företagen själva prioriterar så kommer enklare tillståndsansökningar och kontroller, enklar bokföring och deklaration och enklare finansiering överst på listan.

Småföretagen kan skapa jobben efter krisen

Små och medelstora företag skapar 4 av 5 nya jobb och för att släppa loss denna kraft vill företagarna att politikerna inför lägre arbetsgivaravgifter, tar bort eller förenklar sjuklöneansvaret, samt går i mål med arbetet att införa flexiblare anställningsformer.

Ta del av hela undersökningen här

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
Print

Lämna ett svar