Säga upp på grund av arbetsbrist eller Corona?

Doctor talking to her male patient at office

Fråga till rådgivninsgpanelen. Med anledning av coronakrisen har mitt företag fått ekonomiska problem och jag måste minska arbetsstyrkan. Kan jag säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist?

Svar: Som bekant kräver uppsägningar att det föreligger saklig grund. 7 § lagen om anställningsskydd (LAS) preciserar inte vad som anses utgöra saklig grund, men den grundläggande gränsdragningen görs mellan personliga skäl och arbetsbrist. Uppsägning på grund av arbetsbrist kan vara den enda utvägen för en arbetsgivare när andra åtgärder som till exempel korttidsarbete inte är möjligt eller tillräckliga. Om en arbetsgivare inte kan bereda sina arbetstagare arbete kan man säga att det rent faktiskt är arbetsbrist. Begreppet arbetsbrist kan uppfattas som missledande eftersom arbetsbrist inte behöver betyda att det är brist på arbete. Ett bättre begrepp hade kanske varit uppsägning på grund av organisatoriska skäl.

En driftsinskränkning kan exempelvis innebära att vissa tjänster försvinner. Innan man kan säga upp måste företaget göra en omplaceringsutredning för att se om de berörda arbetstagarna kan omplaceras till andra tjänster hos arbetsgivaren. En omplacering kan faktiskt innebära lönesänkning och andra försämringar i anställningsvillkoren.

Arbetsgivare med högst tio arbetstagare får undanta två arbetstagare från turordningen. Dessa ska ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten.

Tanken är att LAS ska skydda mot friställningar, inte vara ett befattningsskydd. Först ska arbetsgivaren undersöka om det finns några vakanta tjänster. Om sådan finns ska den erbjudas arbetstagaren om arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste arbetsgivaren även följa turordningsreglerna i 22 § LAS. Enligt 22 § LAS ska arbetsgivaren upprätta en eller flera turordningskretsar. Den yttersta gränsen för turordningskretsen är den juridiska personen.

Nästa indelning är driftsenhet, till exempel kontor, affär eller fabriksbyggnad. Om arbetsgivaren har kollektivavtal ska en turordningskrets upprättas per kollektivavtalsområde. En juridisk person med flera driftsenheter och med flera kollektivavtal kan således ha flera turordningskretsar. För varje turordningskrets ska en lagturordningslista med utgångspunkt i anställningstid upprättas.

Om arbetstagare med längre anställningstid har tillräckliga kvalifikationer för det fortsatta arbetet har denne företräde till att vara kvar.

Arbetsgivare med högst tio arbetstagare för undanta två arbetstagare från turordningen. Dessa ska ha särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Innan du gör vidare med ett beslut om uppsägning på grund av arbetsbrist måste du dock iaktta förhandlingsreglerna i MBL.

Rådgivningspanelen
Göran Smedberg/Caroline Schess

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr