Stöd efter stöd visar sig vara bättre i tanken än i praktiken

Smiling white female trainee in clothing design studio

Först var det de 500 miljarderna som riksbanken skulle låna ut som inte når fram till företagen. Sedan kom hyresstödet som tidigt visade sig göra liten eller ingen reell nytta för föreetagen. Att låna pengar från sitt skattekonto, genom periodiseringsfonden har heller inte gjort någon succé och hjälpt alldeles frö få småföretagare. I April kom ett omsättningsstöd som skulle hjälpa företag som tappat omsättning, det visade sig snart att även det kom för få företag till nytta. Nu när företagen kunnat ansöka om omsättningsstödet sedan den 1 juli visar det sig att många företag utelämnas tack vare sin konstruktion i koncerner, däribland många av de hårdast krisdrabbade hotell och konferensanläggningar.

Det enda som visat sig verkligt verksamt är korttidsstödet eller korttidspermitteringarna och den reducerade arbetsgivaravgiften, som dessvärre slutade gälla från den siste juni. Dessutom ändrade Tillväxtverket sin tolkning av reglerna så att semesterperioden inte är grund för stöd längre som de först meddelat.

De enskilda firmorna har fortfarande lämnats åt sitt öde genom att ”erbjuda” dem att lägga ner eller sätta företag i vila och ställa sig i kö för A-kassa. En fullständigt kontraproduktiv politik som effektivt förstör stora samhällsvärden och därtill människoöden.

Sammantaget har många av regeringens insatser visat sig bättre vid en första anblick än vad de visar sig vara i praktiken. Detta är farligare än att helt låta bli att göra insatser då det förleder företagen in i en falsk trygghet och falsk förhoppning om hjälp och stöd som sedan visar sig inte finnas.

Nu måste regeringen snabbt ta till sig av kritiken från företagen, företagarorganisationerna och justera villkor och stöd så att dessa på allvar hjälper företagen och alla de jobb som vilar i deras öden…

  • Förläng tiden för reducerad arbetsgivaravgift till årsskiftet
  • Möjliggör för enskilda firmor att kombinera arbetet med deltids-A-kassa
  • Skapa ett omställningsstöd med preferensaktie och låna ut riksbankens 500 miljarder till schysta villkor.
  • Stöp om hyresstödet så att det når de som behöver det
  • Skapa ett ”CSN-lån” till de enskilda firmorna
  • Förläng korttidspermitteringarna och möjliggör upptrappning under första halvåret 2021.
  • Gör om omsättningssstödet så det når fram till företagen enligt den politiska intentionen.

Läs mer på Fplus här

Om korttidspermittering på Tillväxtverkets sida

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr