Butikerna är viktiga som mötesplatser i samhället

Small shop in the old town. 3d rendering

Den lokala butiken är en viktig mötesplats i varje svenskt samhälle. Där möts människor och samtalar om skeenden i det lokala, om händelser i världen. Perspektiven vidgas, inspiration ges och fås, idéer utbyts och slår rot. Idag sker det såklart möten i den digitala världen, men de reella mötena sker fortfarande i stor utsträckning i fysiska miljöer. Här har den lokala lanthandeln och det lokala butikerna spelat en stor roll historiskt. En ökad digitalisering orsakar stora utmaningar för dessa butiker som tvingas ställa om verksamheten och erbjuda en anna typ av butiksupplevelse idag än de gjort tidigare. Vissa kommer att slås ut och en del har redan gjort det.

Debattörer på dvd debatt skriver om att beslutsfattare bör inse betydelsen av butikers värde för samhället innan det är försent. Läs debattartikel här

Debattörerna Karin Ekström, professor i företagsekonomi på Högskolan i Borås och Håkan Jönsson, docent i etnologi på Lunds universitet skriver att Butikens roll behöver lyftas på flera håll. Butikerna själva måste se om sin verksamhet och den upplevelse de erbjuder så att de inte byts ut mot digitala möjligheter. Tjänstemän och politiker bör på ett mycket tydligare sätt väga in sociala faktorer i statsplaneringen. Inte bara vid nyexploatering utan lika mycket i befintliga stadskärnor. Annars riskerar dessa att utarmas. Samarbetet mellan fastighetsägare, kommun och handel måste bli bättre och aktörerna måste sätta gemensamma mål för deras verksamheter tillsammans. Redan idag ser vi stadskärnor med flera butiksfönster som gapar tomma och dessa kommer bli fler om inget görs.

Läs hela debattartikeln här

Läs om hur upplevelsen kan rädda butikerna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr