Försäljning på restauranger ökade med nästan fem procent under första kvartalet.

Swedish traditional breakfast with bread, cheese and vegetables

30 miljarder omsattes i restaurangbranschen under årets tre första månader, vilket var en ökning med 4,7 procent jämfört med samma period förra året. Hotellrestauranger stod för den största ökningen, hela 15,3 procent. På andra plats kom de som kallas ”trafiknära restauranger” som ökade med 5,6 procent. Samtidigt föll försäljningen på konditorier och kaféer med 7,1 procent. Lunch och kvällsrestauranger som står för närmare hälften av alla omsättning i restaurangnäringen, 45 procent, ökade med blygsamma två procent under första kvartalet. Siffrorna pekar på ett ökat resande och Jonas Siljhammar som är VD på Visita säger i en artikel på Visitas sajt att:

Det finns anledningar att tro på en stark sommar för besöksnäringen

Läs mer på SCB här

Eller Visita här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr