Arbetslösheten skenar och fler startar eget företag

styrelse till företaget

Arbetslösheten uppgår nu till 478 000 varav 270 000 är inskrivna hos Arbetsförmedlingen sedan Pandemin startade i mars. Enligt uppgifter från Nyföretagarcentrum till dagens Industri har antalet nya företag ökat med 5 % sedan januari. Bara under juli startades 3 900 nya aktiebolag, en ökning med 27 procent jämfört med samma period ifjol.

Aktiebolagsformen är den bolagsformen som ökar, övriga minskar. Detta kan förklaras av att kravet på aktiekapital sänktes från 50 000 kr till 25 000 kr den 1 januari. Att många stödformer riktar sig enbart till aktiebolag kan också vara en orsak.

Unga och nyanlända står för en stor del av ökningen enligt Harry Goldman på nyföretagarcentrum, men även de som står långt ifrån arbetsmarknaden idag, tar chansen att starta eget företag när avståndet till en anställning till följd av krisens alla arbetslösa blivit ännu större.

”I början av krisen såg vi en stark ökning av nyanlända och utlandsfödda som startade företag inom restaurangnäringen – det är där många har sina kontakter.” säger Harry Goldman, vd på nyföretagarcentrum till Dagens Industri

Fortfarande saknas det reella insatser från regeringen för att stimulera jobbskapande i Sverige. 4 av 5 nya jobb skapas i små och medelstora företag och skall vi få fart på Sverige efter krisen måste vi se kraftfulla åtgärder för att dessa mindre företag skall ta steget att anställa säger Mathias Rebane, näringslivspolitisk talesperson, Företagarförbundet.

Läs mer på DI:SE

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr