Är det du som har makten? Då bär du även personligt risken

Rebecca Edman_liggande

Som VD eller styrelsemedlem bär du även ansvaret för att företaget drivs på ett korrekt sätt. Detta innebär ett personligt ansvar och risker för den privata ekonomin.

Genom alla tider har de flesta levt efter tron att ”i ett aktiebolag riskerar jag inget privat, aktiebolaget är ju en egen juridisk person” och det stämmer. Aktiebolaget är en juridisk person MEN
VD och styrelsemedlem har ett stort ansvar för det företag som företräds. Ni förväntas bland annat se till att lagar och regler följs (ex. skatter och aktiebolagslagen)

Ansvarsområden som du inte kan undslippa är bland annat betalnings-, skadestånds- och straffansvar. Uppdrag kan delegeras men i slutänden har styrelsen ett övergripande personligt ansvar för hela verksamheten även efter en ev. konkurs.

I dagens företagsklimat blir det allt vanligare att ställa styrelser till svars för verksamheten. Skadeståndskraven kan uppgå till mycket höga belopp som inte ersätts av ordinarie ansvarsförsäkring. Därför bör varje företagsledning ha en så kallad VD- och Styrelseförsäkring (VD/S).

Vem kan ställa krav på en företagsledning?

VD och styrelse granskas både av allmänhet och media men
även av investerare och medarbetare. Krav kan därför
komma både externt från tredje person men även
internt av parter inom företaget.

Via Säkra kan ni teckna en förmånlig VD & Styrelseansvarsförsäkring
som ger er skydd, oavsett om kraven är helt eller delvist
berättigade eller skulle visa sig vara fullständigt grundlösa.

Skadeexempel arbetsmiljöbrott:
En anställd skadar sig på sin arbetsplats på grund av att ledningen inte har sett till att de skyddsåtgärder som gäller inom branschen följs. VD blir åtalad och dömd till dagsböter.

En VD/S försäkring hjälper i detta fall till att betala för försvarskostnader.

En VD/S-försäkring hjälper er med:

* utreda om skadeståndsskyldighet föreligger
* förhandla med den som kräver skadestånd
* föra er talan vid rättegång och betala rättegångskostnader
* betala skadestånd som ni är skyldiga att betala, m.m.

För mer information gå in på www.ff.se/medlemsformaner/forsakringar/

Eller ta kontakt med våra rådgivare på Säkra
Tel: 060-61 25 30
E-post: stenstaden@sakra.se


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr