Ekonomiprofessor uppmanar regeringen till tre reformer som räddar Sverige

COVID-19 Global economic Recession. Depressed man desperate not able to pay rent and expenses. Worker affected by global economic recession amid to Coronavirus job losses and financial impact.

– Kostnaderna för att agera ordentligt nu blir lägre än kostnaderna för att vänta och se. Regeringens agerande riskerar att orsaka permanenta skador på svensk ekonomi som kan bli väldigt svåra att svåra reparera, säger Ekonomiprofessorn Johan Eklund till Fplus.

Johan Eklund som är ekonomiprofessor staplar upp tre reformområden och uppmanar regeringen att tillsätta en kommission liknande den Assar Lindbeck ledde under krisen på 90-talet. Lindbeckskommisionen fick uppdraget att plocka fram reformer för ekonomin och politiken som skulle leda Sverige ur den dåvarande krisen.

Reformerna som skall återskapa Sveriges konkurrenskraft gentemot OECD länderna, där vi tappat i ranking de senaste deceniet, omfattar tre områden:

  • Arbetsmarknaden där det å ena sidan saknas arbetskraft och kompetens, samtidigt som det på andra sidan finns en stor grupp i utanförskap som inte kommer in på arbetsmarknaden.
  • Utbildningssystemet måste renoveras och förnyas
  • Skattesystemet som idag bromsar företagsamhet och investeringar

Dessa tre områden blev bara delvis reformerade under 90 talet. Johan Eklund menar att det är dags att gå hela vägen nu.

– Välståndet i svensk ekonomi bygger på att företag producerar varor och tjänster och skapar inkomster, inkomster som sedan konsumeras i Sverige.

INSATSER I CORONAKRISEN

Johan Menar att både reformarbete och direkta insatser i krisen måst e komma igång nu. Regeringen pratar om träffsäkra stöd, men Johan menar att det kan vara svårt att träffa helt rätt och att det därför är bättre med snabba insatser som hjälper företagen att ta både lönekostnader och hyreskostnader under några månader. Att konkurser måste undvikas till varje pris eftersom det annars blir betydligt dyrare att återstarta ekonomin, företagen och Sverige.

Läs mer här

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr