Varför fick jag inte ersättning vid mitt inbrott?

Rådgivningspanelen Rebecca Edman

Fråga: Varför fick jag inte ersättning vid mitt inbrott? Är det ens någon idé för mig att teckna försäkring?

Svar: När det gäller företagsförsäkringar så finns det vissa situationer som triggar försäkringen, oftast är det Brand-, Inbrott- eller Vattenskador. För att försäkringen ens ska kunna ersätta en skada ska något av dessa situationer ha uppstått. Ibland finns även Allrisk med i en försäkring och det är kort sagt en drulleförsäkring.

Alla försäkringar har en rad olika säkerhetsföreskrifter som ska uppfyllas av försäkringstagaren, bland annat inbrottsskyddsklass. Det finns 3 olika klasser som alltid ska finnas angiven på ert försäkringsbrev, varav 1 är den lägsta. Om man inte har uppfyllt rätt skyddsklass så kan ersättningen vid inbrottet bli nedsatt eller helt utebli.

Om skyddsklassen är uppfylld men ersättning för inbrottet uteblivit så kan det vara så att det som blev stulet hade ett värde på mindre än självrisken. Ex. om en telefon blir stulen så är det ytterst sällan ett ärende för företagsförsäkringen då värdet på telefonen oftast är under självrisken. Man kan däremot teckna separata produktförsäkringar för ex. telefon som kan ge ersättning vid skada eller förlust.

I de flesta försäkringar ska man även ange sitt försäkringsställe, dvs. den adressen/fastighetsbeteckningen där man bedriver sin verksamhet, förvarar företagets egendom m.m. Om inbrottet skett på ett försäkringsställe som inte finns angivet i ert försäkringsbrev så får man ingen ersättning trots att ni uppfyllt rätt skyddsklass. I Företagarförbundets medlemsförsäkring har vi tagit bort kravet på att ange försäkringsställe. Det innebär att försäkringen nu gäller oavsett vart ni bedriver verksamhet i Sverige.

Rebecca Edman, Säkra Stenstaden AB
Tel: 060 – 61 25 30
stenstaden@sakra.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Hjälp till att påverka! Bli medlem

Som medlem är du med och påverkar politiker till ett bättre företagarklimat.
Men du får också medlemsförmåner som företaget sparar på. (I genomsnitt 6300kr)

Varmt välkommen som medlem! 
Mats Assarsson, ordförande.

PS. lägst avgift i landet – endast 1100 kr